Novosti

Fosili dinosaura na Bioportalu

Dodan novi sloj o zaštićenim fosilima dinosaura na Bioportalu

Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja od 24. travnja 2021. godine (NN 40/2021) fosili dinosaura i njihova 24 nalazišta proglašeni su zaštićenim dijelom prirode, odnosno zaštićenim fosilom. Na pregledniku Informacijskog sustava zaštite prirode Bioportala dodan je novi sloj Zaštićeni fosili - dinosauri čime je isti postao dostupan javnosti.

Tue, 14 February 2023.
Baza zaštićenih područja na Bioportalu

Ažurirana baza zaštićenih područja na Bioportalu

Na Informacijskom sustavu zaštite prirode, Bioportalu, ažurirane su granice poligona zaštićenih područja na način su iste spuštene na katastarske čestice (radi se o svim strogim rezervatima, nacionalnim parkovima, parkovima prirode izuzev PP Papuk i Dinara).
Više o projektu:
Projekt „Evidentiranje posebnog pravnog režima kao doprinos učinkovitijem upravljanju zaštićenim područjima“ provodio se u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za financijsko razdoblje 2014. – 2020.“,...

Tue, 14 February 2023.
Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Objavljena nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Stupanjem na snagu Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) na snagu je stupila nova Nacionalna klasifikacija staništa (NKS), sadržana u prilogu I Pravilnika, a čija revizija je provedena tijekom izrade karte kopnenih nešumskih i slatkovodnih staništa RH. Opisi staništa sukladno NKS-u...

Mon, 19 April 2021.
Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu

Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu

Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine, broj 80/19) stupila je na snagu 5. rujna 2019. godine te su u skladu s njom ažurirani prostorni slojevi na Bioportalu.

Nadalje, ažurirani su Standardni obrasci Natura 2000 (Natura 2000 Standard Data Form – SDF baza podataka) te su podaci o područjima Natura 2000 sad dostupni za pregled.

Prostorne slojeve (.shp) ekološke mreže Natura 2000 moguće je preuzeti na sljedećoj...

Mon, 04 January 2021.
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove

CRO Habitats sustav izrađen je kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)“ te predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Navedeni podaci objedinjuju informacije i o vezanim...

Sat, 11 October 2014.
Web servisi

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih podloga: Zaštićena područja RH, Ekološka mreža Natura 2000 i Karta staništa RH
Upute za dodavanje i pregledavanje WMS web servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave.
Simbologiju (sustav boja i znakova) možete preuzeti ovdje.
Napomena: Ukoliko ne možete ostvariti konekciju na servise ili se pojavljuje greška koja...

Sat, 11 October 2014.
GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na planove da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, u 2014. godini izrađena je nova GeoRef aplikacija (implementirana na Open...

Sat, 11 October 2014.