Karta staništa RH

Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

U cilju osiguravanja Karte staništa kao obvezne podloge prilikom izrade dokumenata prostornog planiranja i planova gospodarenja prirodnim dobrima, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja naručilo je 2002. godine izradu GIS baze podataka o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske - kroz projekt Kartiranje staništa. Karta staništa je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Hrvatske. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Osim poligona koji prekrivaju pojedina staništa,kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja.

Adrese servisa:
WMS: http://services.iszp.hr/wms
WFS: http://services.iszp.hr/wfs

Layers:
1. dzzpnpis:kopnena_stanista
2. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke
3. dzzpnpis:vodotoci
4. dzzpnpis:kopnene_vode
5. dzzpnpis:stijene_tocila
6. dzzpnpis:podzemlje
7. dzzpnpis:morska_obala
8. dzzpnpis:morski_bentos
9. dzzpnpis:morski_bentos_tocke