Karta staništa RH

Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH
U cilju osiguravanja Karte staništa kao obvezne podloge prilikom izrade dokumenata prostornog planiranja i planova gospodarenja prirodnim dobrima, Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja naručilo je 2002. godine izradu GIS baze podataka o rasprostranjenosti stanišnih tipova na teritoriju Hrvatske - kroz projekt Kartiranje staništa. Karta staništa je GIS-baza podataka o rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području Hrvatske. Kartografski prikaz je razlučivosti mjerila 1: 100 000, a minimalna jedinica kartiranja je 9 ha. Osim poligona koji prekrivaju pojedina staništa,kartirana su i linijska staništa (minimalna dužina 300 metara), a lokaliteti sa staništima zastupljenim na malim površinama prikazani su kao točke. Kartirana su staništa na cjelokupnom teritoriju Hrvatske, uključujući i more. Glavna metoda kartiranja bila je analiza satelitskih snimki Landsat ETM+, u kombinaciji s drugim izvorima podataka (zračne snimke, literaturni podaci) i terenskim radom. Prikaz morskih staništa je indikativan, a dobiven je metodom prostornog modeliranja. Adrese servisa: WMS: http://services.iszp.hr/wms WFS: http://services.iszp.hr/wfs Layers: 1. dzzpnpis:kopnena_stanista 2. dzzpnpis:kopnena_stanista_tocke 3. dzzpnpis:vodotoci 4. dzzpnpis:kopnene_vode 5. dzzpnpis:stijene_tocila 6. dzzpnpis:podzemlje 7. dzzpnpis:morska_obala 8. dzzpnpis:morski_bentos 9. dzzpnpis:morski_bentos_tocke