Zaštićena područja RH

Zaštićena područja RH

WMS/WFS Zaštićena područja RH
Državni zavod za zaštitu prirode je uspostavio te redovno održava bazu zaštićenih područja RH. Ova baza sadrži granice zaštićenih područja RH prema nacionalnim kategorijama zaštite sukladno Zakonu o zaštiti prirode: strogi rezervat, nacionalni park, park prirode, posebni rezervat, regionalni park, spomenik prirode, značajni krajobraz, park - šuma i spomenik parkovne arhitekture. Adrese servisa: WMS: http://services.iszp.hr/wms WFS: http://services.iszp.hr/wfs Layers: 1. dzzpnpis:zasticeno_podrucje_tocke 2. dzzpnpis:zasticeno_podrucje_poligoni